Deutsch-Französischer-Freundeskreis Rheinmünster e.V.

Deutsch-Französischer-Freundeskreis Rheinmünster e.V.

Präsident: Bürgermeister Helmut Pautler
Draisstraße 46
Tel. 0 72 27 / 99 20 30

Geschäftsführer: Heiner Tittelbach
Kirchstraße 11a
Tel. 0 72 27 / 9 84 13